Wednesday, January 11, 2006

தலைவலி

ஹோம் தியேட்டரில் எல்லா ஸ்பீக்கரையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கரை மட்டும் வைத்து பார்த்தாலும் தலைவலி நிச்சயம். தியேட்டரில் போய் பார்ப்பவர்கள் பார்த்துவிட்டு எழுதுங்கள்.

உபயம்: சிவகாசி திரைபடம்.

ஒரு சண்டை காட்சியில் படத்தின் டைரக்டர் படத்தின் ஹீரோவை பற்றி சொல்கிறார் இப்படி.

"அவர் சொல்லி அடிக்கிறதுல கில்லி"
"சொல்லாம அடிக்கிறதுல திருப்பாச்சி"
(இதை கேட்டு எனக்கு ஒரே வெறுப்பாச்சி)
"சொல்லியும் சொல்லாமயும் அடிக்கிறதுல சிவகாசி"

அட போங்கப்பா!!!

Tuesday, January 03, 2006

New Year!

Let this New Year bring happiness to everyone!!

I took a long break from blogging. Hope I will be able to write more this year. Will try to write often hereafter.

And guys thanks to all for your wishes.

Friday, October 07, 2005

அலும்பு அண்ணன்

Pic courtesy: Telegraph India
இந்த வார விருது அலும்பு அண்ணன்

Wednesday, October 05, 2005

You too Bangalore???

Beware!!!

Link via Dabbler

My second consecutive post on BEWARE! By this time you should have read this in papers, mails, posts etc.

Bangalore is becoming what? Read this incidence which in no way second to any tamil action movie. This looks like perfect planned plot for which these suckers have invested their brains and time to exploit and take advantage of the situation. Only difference is that the railway officials and RPF have become heores and treated this guy as a villain.
Read here

What will you do if after seeing off your fiancee and her mother in the railway station get pushed into a cabin, beaten up and cheated like this ? Read through that post since that thread has causd enough ripples thats going on. Deccan Herald has an article in this.

In Hyderbad, a month back an engineering student was pushed out of a train by a TTE since because he accidently boarded a reserved coach and he lost his legs and now bedridden. No clue where that case is now. How many relatives and friends of TT's occupy reserved seats and enjoy travelling(they pay or not is another story)? I myself have seen this.

When are these guys going to realize that they are there for the public?

Update :

TOI has an article in the 3rd page and a snapshot of the same below.Sunday, September 25, 2005

Beware!

Don’t speak while your mobile phone is charging. Some time back I read a article in kiruba.com and now this incident. About mobile phones blowing up when used during charging. I should also warn about that I am not sure of the real reason in mobile phones exploding while being charged. I leave that to your discretion to check that. This event got a place in Jaya news tonight.


The real tiger

I have always respected guys who speak straight and are bold. Guys who are firm in their decisions and who act accordingly. I see often and hear about one man now-a-days who I think so as I have described in the previous two lines. Greg Chappell.

Leaving out the fact that Ganguly is a real tiger from Bengal and which he thinks he is, Chappell is the Coach of the Indian Team and I don’t think a man like Chappell of such stature and background would have a false motive to mail that Ganguly is “physically and mentally unfit” to lead the Indian team. More importantly, he says that Ganguly creates a rift between players to cling on to the captaincy.

We Indians can’t stand someone pointing fingers at us. Why can’t Ganguly accept and try to prove that he is indeed fit enough to be the Captain. But to claim that Chappell is in the team for only a short term is like asking “bloody who the hell are you to tell me this?”

If Chappell indeed feels that whatever he has mailed is right then he is doing his duty and its unfair to question and comment on his duty. But Ganguly also should be on a high after he scored a century in the recent series.

Its like our kids cricket game that’s played on our streets. So for some time Greg is going to look like a Tiger to me.

One line!

I was not able to post for quite some time. Thanks for all those who raised concerns on my missing from the blogging world. Particularly thanks to Gp. There’s a lot that I need to catch up and I hopefully should be able to do so.

I have been tagged by Gp. “One line that I often use..”. Sorry Gp, its not one line, but a couple.

Chance-e illai.
Veruppa varudhu

Thursday, August 25, 2005

43 things!

I got inspired from this nice link from Kiruba. 43 things

The site lists down some "want to do" things and some entries that caught my eye were
get a professional massage, fix my bike, understand myself, have my cat back, unpack all my boxes...

I tried listing down those 43 things that I would want to do in the next 5 years. And to say that I was amazed would be an understatement. It was astonishment to realize how many small things that I have been postponing week by week and those weeks turned into months and it goes on.

Would post soon those my 43 things. I am lazy to the core and I think my first entry in 43 things would be "kick lazyness". hereby tagging

somu

dreamstores ram

humanuniverse siva

visithra

ioiio

You can also visit 43 places

P.S: Any idea what this 43 is about and what siginificance this carries?


Monday, August 22, 2005

The Madras Day!
And today is Madras Day. I read a number of interesting posts on the Madras Day. And here are my 2 cents.

I have written this already but still writing again because I just love Chennai. Even with its crowd, noise, heat etc., Chennai is still my favourite. I was just thinking what has attracted me towards Chennai. And I am clueless. Apart from the fact that I was born Chennai I have lived in Chennai for a very short span of 3 years. And this photographs of Chennai reminds me of a completely different city. I just cant imagine Chennai the way they are in these pictures. Chennai seems so distant in these pictures.

I remember my mom telling me about Moore market shortly after it was destroyed by fire. Every time we used to cross that place she used to tell me that. All my childhood trips to Chennai were short termed for the holidays and still stays etched in my memories. I would get fascinated when I was a kid when we used to plan for a trip to Chennai to my aunts house. I still get the same thing when I am making a trip to Chennai.


Picture Courtesy The Madras Day

And to add to my argument, Chennai is the least polluted city in India. Read here.

Update : Came across this excellent post by Vatsan. His post has much more details and more pictures of Chennai.

Tuesday, August 16, 2005

2050: A Journey !

Im back..!

Its always feels good in coming back!
Im back!

Friday, August 05, 2005

Kan ketta pinbu...

Latest news : SJ Surya's last film "New" banned from screening. Read here.

After a year, because of the double meaning dialogues and scenes, this film by Surya is being banned by the High court. I wonder whether Surya would be cautious in his forthcoming film "A Ah"

Wednesday, August 03, 2005

ATA atlast!

and thats ATA!
This originated from
Vatsan and Visithra has given a form to it.

Makkalae! Even if you think that you are safe and secure now its gonna catch you soooooon!

You better join our force and face it! This post will be updated with more details.

Update:

Its good that ATA is going places and I was able to read similar posts. Somu has posted one. Click here. Comon ladies, the comments all we get from your side is kind of "ok" "that happens" stuff. We need YOUR co-operation to stop this from spoiling our society. Its worser than you can imagine.

STOP watching all these serials.

This happens mostly when we have our grandpa, grandma at home and when your wife isnt working or returns home early. I have started thinking of finding out ways to bring them out of this serial world.

And the slogans and logos for ATA aren't yet finalised.


Monday, August 01, 2005

mayliragae....!

"uyirai thodarndhu varum
neethanae meyyezhuthu
naan podum kayezhuthu, anbe!"


With the above song in my ears and a cup of coffee, rains lashing outside, rahman's tabla soothes and I cant stop humming this song. It really amazes when I think about the extent to which Rahman is ready to experiment in his works. Particularly this song has different sounds and is a treat. The tabla just stirrs you and the thaalam takes you somewhere. The tabla is marched with excellent strings. It kept reminding me about "narumugaiye.." from iruvar though the sounds are completely different in both the songs. I feel S.Janaki would have been great in this song.

I wonder how Surya is going to picturise this melody. "Varaaga nathikaraiyoram" from Sangamam was an example for spoiling a great song with the visualization.

In his latest interview with Vikatan A R Rahman says that he thinks that he is born everyday and explains that is the essential thing that is needed by an artist. When I think about Rahman, I always remember our batting Maestro, Sachin Tendulkar. Even though its not fair to compare these two guys, I was just thinking about their similarities. Its their resemblance to lot of things that has kept them on the top, I guess. Both are soft spoken guys very humble, ready to shrink into their own world and answering with their work instead of words. Both have not forgotten the difficult ways they have come. Both pounce back with more power and quality when they get criticised. And they are still the best in their respective fields.

Friday, July 29, 2005

Smile

He proposed. She said "No".
And da guy lived happily ever after.


இது சொந்த ஜோக் இல்லை. Courtesy: deccan

Have a great weekend.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]